Miljøprofil og bæredygtighed

Vi sigter mod at skabe en bæredygtig virksomhed ved at tage hensyn til de miljømæssige konsekvenser af vores aktiviteter, være bevidste om at reducere CO2-udledningen, stille miljøkrav til produkter, overholde gældende lovkrav og skabe bevidsthed om miljøforanstaltninger blandt vores medarbejdere.

Miljøledelse og miljørapport

Vi lægger systematisk og bevidst vægt på miljøhensyn i driften af vores virksomhed. Ledelsen er forpligtet til at påvirke adfærden blandt medarbejderne, og alle skal have en introduktion til HSE.

Vi sætter mål og dokumenterer, at vi har nået dem. Inden udgangen af 2022 vil vi udarbejde en miljørapport med en oversigt over virksomhedens brug af ressourcer og foranstaltninger til at forebygge og/eller reducere miljøpåvirkninger. Rapporten vil gøre det muligt at sammenligne miljøsituationen fra år til år og gøre ledelsen mere opmærksom på miljøforbedringer.

Ledelsen har sat sig ind i GRIP’s guide til miljøeffektiv produktudvikling. GRIP er designet til at hjælpe virksomheder med at få indsigt i de mest miljøvenlige valg og gøre dem opmærksomme på vigtigheden af at tænke på miljøet.

Intern adgang

  • Indendørs temperatur mellem 19 og 21 grader
  • Fokuser på at undgå unødvendig kopiering og udskrivning.
  • Tilstræbe, at alt affald sorteres ved kilden
  • Reducer antallet af flyrejser ved at bruge videokonferencesystemer og arbejde aktivt for at vælge miljøcertificerede flyselskaber.