Netværks sikkerhed starter med smart Out of Band

Out of Band Management (OOBM) giver organisationer sikker adgang til kritiske enheder – selv i tilfælde af et netværksnedbrud.

Har din virksomhed råd til netværksnedetid? 

Den måde, hvorpå de fleste virksomheder opererer, har gennemgået en drastisk forandring i de seneste år. Et afgørende element for succes, som imidlertid er forblevet uændret, er nødvendigheden af kontinuerlig oppetid. 

Faktisk er netværksstabilitet mere vigtig end nogensinde tidligere. Dette koncept tager udgangspunkt i tanken om, at alle organisationer kræver sikker og konstant tilgængelig fjernadgang til deres kritiske enheder.

IoT-initiativer, den stigende konnektivitet og den løbende migrering til skyen har fået alle brancher til at blive mere virtualiserede. Tag hertil det voksende antal medarbejdere, der arbejder hjemmefra, samt udfordringen med at rejse til fjerntliggende steder, hvilket fører til et mere spredt og vanskeligt netværk at administrere. Dette skaber yderligere sårbarheder, som kan forøge risikoen for driftsforstyrrelser.

Opengear, en førende virksomhed indenfor netværksrobusthed, udførte en uafhængig undersøgelse med 500 ledende IT-beslutningstagere. Over halvdelen af dem angav, at de havde oplevet 4 nedbrud i løbet af et år. Undersøgelsen viste også, at næsten en tredjedel havde mistet over 1 million dollars det seneste år på grund af netværksforstyrrelser – en omkostning, som langt de fleste virksomheder har råd til.

Hvad er nogle af årsagerne til Nedbrud? Menneskelige fejl, cyberangreb og miljøforhold er nogle få faktorer. En af de mest almindelige årsager er dog sårbarheden i det primære netværks sidste kilometer. Al netværkstrafikken til et kontor, en filial eller et fjerntliggende sted ledes gennem enkelte linjer. Den datamængde, der kan sendes til en virksomheds internetudbyder, er baseret på forbindelsernes båndbredde. Denne flaskehals kan føre til overbelastning af netværket, hvilket gør en organisation udsat for cyberangreb og menneskelige fejl, som kan føre til en afbrydelse, der forårsager nedetid.

Enhver form for nedetid kan have en betydelig indvirkning på kundeoplevelsen, indtægterne og forretningsaktiviteterne. For at undgå dette vælger mange virksomheder at bruge en Out of Band management-løsning.

In-Band og Out of Band

Inden vi kommer ind på, hvorfor en organisation ønsker at bruge Out of Band, skal vi tale om netværksstyring generelt. Der er to primære måder at administrere et netværk på: In-Band og Out of Band.

In-Band Management er, når enheder administreres via protokoller som f.eks. en telnet- eller SSH-forbindelse til en router eller ved hjælp af SNMP-baserede værktøjer. Data-, produktions- og administrationstrafikken bruger den samme vej til at kommunikere, så for de fleste virksomheder er denne tilgang ikke god nok. Når der opstår en afbrydelse, og du ikke har en alternativ vej til det primære netværk, bliver du låst ude af management delen. Dette øger sårbarhederne i sikkerheden og betyder, at ingen af dine enheder kan kontaktes.

Out of Band-Management med Opengear er simpelt at etablere. Det giver nemlig en ekstra måde, hvorpå man kan oprette en sikker forbindelse til eksternt udstyr, når der opstår en afbrydelse eææer et nedbrud. Virksomheder, som anvender Out of Band Management teknologien sammen med Failover til  det mobile netværk, kan opleve store fordele ved at have en alternativ eller sekundær adgangsvej til internettet. Denne teknologi sikrer nemlig, at virksomhederne ikke oplever forretningsmæssige komplikationer selv ved eventuelle afbrydelser. Med denne smarte funktionalitet kan alle organisationer identificere og løse problemer på afstand, uden at skulle bekymre sig om at skulle rejse til fjerntliggende steder. Som implementeringen af distribuerede, fjerntliggende steder øges og med de rejsebegrænsninger der findes, er Out of Band Management en nødvendighed for netværksteknikere.

Platform for netværksrobusthed

Opengear’s Network Resilience Platform giver altid sikker adgang til Dag-1 installation og daglig administration også selvom det primære netværk går ned. Platformen omfatter Smart OOBTM Console Servers og OM Family of Console Servers – Network Management enheder, der kombinerer funktionerne i en Smart OOB Console Server med fleksibiliteten i NetOps Automation. Opengear’s enheder styres centralt via Lighthouse Management Software. Ved at placere en konsolserver på hvert sted skabes et uafhængigt management lag, hvor ingeniører til enhver tid kan få adgang til netværket. Ved hjælp af standard NetOps-værktøjer som Docker-containere og et Python-køremiljø kan disse enheder også bruges til at automatisere gentagne processer og tilføje et lag intelligens til netværket.

Hvem kan bruge Opengear’s Network Resilience Platform?

Alle kan. Lige nu bruger over 75 % af Fortune 500-virksomhederne Opengear – samt tusindvis af globale organisationer i den offentlige og private sektor.

Valgfri sektion eller sidebar

Anvendelser i erhvervslivet

Organisationer i alle brancher bruger Opengears Network Resilience Platform, fordi den sikrer, at infrastrukturen er skalerbar, hurtig at implementere og nem at administrere. Her er nogle af grundene til, at den anvendes.

Detailhandel: Detailhandlere er afhængige af deres netværk til onlinesalg, samtidigt med de i deres butikker tilslutter flere IoT-enheder, f.eks. håndholdte enheder, sikkerhedskameraer og Point of Sales (POS). Ligesom i sundhedssektoren har de også mange lovgivningsmæssige krav, som de skal opfylde på grund af de persondata, der indsamles dagligt. For at reducere omkostningerne og sikre forbindelser til deres distribuerede lokationer har de brug for evnen til centralt at identificere og afhjælpe eventuelle problemer, der opstår.

Finans: Finansielle institutioner er afhængige af et robust netværk for at sikre, at kravene til overholdelse af lovgivningen opfyldes, at kundernes behov i udvikling imødekommes, og at tendenser hurtigt kan tilpasses. Et nedbrud forstyrrer forretningskontinuiteten, hvilket kan gøre pengeautomater ubrugelig, forstyrre transaktioner og påvirke handelen generelt. Da finansielle organisationer er en af de sektorer, der er mest udsat for cyberangreb, er de udsat for en endnu større risiko for netværksafbrydelser, hvilket gør netværksrobusthed afgørende.

Sundhedssektoren: Sundhedssektoren har unikke udfordringer med hensyn til overholdelse af sikkerhed på grund af de store mængder patientdata, der indsamles. Organisationer skal overholde regler, der er designet til at beskytte patienter som GDPR (General Data Protection Regulation) – for dem, der ikke gør det, kan de medføre bøder. De fleste af disse bestemmelser har sikkerhedsregler, der kræver en beredskabsplan for at sikre, at kritiske forretningsaktiviteter fortsætter under en netværksafbrydelse, og at elektronisk beskyttede sundhedsoplysninger (ePHI) er sikret.

Uddannelse: Distribuerede universiteter, båndbreddeintensive applikationer og integrering af fjernundervisning har lagt et stort pres på uddannelsesnetværk. Disse institutioner skal sikre, at produktiviteten opretholdes, at uddannelsesprocesserne kører gnidningsløst, og at omkostningerne ved afbrydelser holdes på et minimum. For konstant at kunne gøre dette skal de have en alternativ forbindelse til håndtering af IoT-systemer og -styringsenheder, som giver robust adgang i udkanten af infrastrukturen. De har brug for en løsning, der giver løbende overvågning og mulighed for konfiguration og tilpasning.


Hvilke udfordringer kan løses ved at implementere en Opengear Smart Out of Band-løsning?

 • Sikre Remote-forbindelse
 • Reducere systemafbrydelser
 • Afhjælpe virkningen af cyberangreb
 • Løsning af katastrofe-genoprettelse
 • Reducere nedetid
 • Etablere nye lokationer eller om konfigurering af lokationer
 • Gør sikker fjernadgang til tilsluttede fysiske og virtuelle enheder mulig
 • Komplet opdatering af netværk
 • Sikre forretningskontinuitet
 • Overholdelse af serviceniveauaftaler
 • Overvind adgangs- og rejseforbud til stedet
 • Reducere svar tider mindsker gennemsnitlig tid til reparation
 • Opfyldelse og overholdes af regulativer
 • Tilføjelse til SD-WAN-implementeringer
 • Administrer mere IT med færre ressourcer
 • Afhjælp mangel på personale til netværk og it-team