Miljøprofil

Om os

Miljøpolitik

nLogic stræber efter at skabe en bæredygtig forretning ved at tage hensyn til de miljømæssige konsekvenser af vores forretning, være opmærksomme på at reducere udledningen af ​​kuldioxid, stille miljøkrav til produkter, overholde gældende lovkrav og skabe opmærksomhed om miljøtiltag blandt vores medarbejdere.

Miljøledelse og miljørapport

nLogic lægger systematisk vægt på miljøhensyn, og ledelsen har forpligtet sig til at påvirke alle medarbejderes adfærd ved at anvende en HSE. Vi sætter mål og dokumenterer, at vi når disse. I slutningen af ​​2022 udarbejder vi en miljørapport med et overblik over virksomhedens ressourceanvendelse og tiltag til at forebygge og/eller reducere miljøbelastningen. Rapporten vil gøre det muligt at sammenligne miljøsituationen fra år til år og gøre ledelsen mere opmærksom på miljøforbedringer. Ledelsen har konsulteret GRIPs vejleder for miljøeffektiv produktudvikling. GRIP hjælper virksomheder med at få indsigt i, hvad der er mest miljøvenligt at vælge og gøre dem opmærksomme på vigtigheden af ​​miljøtænkning.